4 abril 2019
dijous, de 16 a 18h
Sala d'actes del CAATEEB
gratuït
 
Jornada tècnica

 El radó en l'edificació. Salut, CTE i nous reptes professionals

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Des del CAATEEB organitzem aquesta jornada amb l'objectiu d'informar sobre com afecta al sector de l'edificació la nova exigència per la qual els edificis han de disposar dels mitjans adequats per limitar el risc previsible d’exposició inadequada al radó.

El radó és un gas radioactiu, d'origen natural, que es produeix a partir de la desintegració radioactiva natural de l’urani. No té olor, color, ni sabor i el podem tenir present en l’interior dels edificis. Avui sabem que el radó és la segona causa de càncer de pulmó en les persones, però encara és un gran desconegut. Històricament es tenien dades que en el segle XVI hi havia una major mortalitat per malaltia respiratòria, en grups de treballadors de mines subterrànies de l’Europa Central, però es desconeixia la seva causa. El radó va ser descobert l’any 1900 per Friedrich Ernst Dorn, i a partir d’aleshores van començar a aparèixer les primeres sospites de la seva relació amb malalties respiratories. L’any 1988, el radó va ser classificat com cancerigen humà pel CIIC, que és l'organisme especialitzat en recerca oncològica de l'OMS.


Tot això ha comportat que la Comissió Europea públiques, el 5 de desembre del 2013, la Directiva Europea 2013/59 del consell EURATOM, per la qual s'estableixen les normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants. Aquesta directiva està sent desplegada i implantada lentament en el nostre país. El passat 29 de juny del 2018, el Ministeri de Foment va publicar l’inici dels tràmits d’audiència i informació pública per a la modificació del document bàsic DB HS-6 del CTE, que incorpora una nova secció “Sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón” i la modificació de la part I del CTE (Capítol 3. Article 13, paràgraf 3), on s’inclourà la nova exigència reglamentària per la qual els edificis han de disposar dels mitjans adequats per limitar el risc previsible d’exposició inadequada al radó procedent del terreny en els recintes tancats.

 16:00hEl radó, un gas radioactiu d'origen natural
Lluis Font Guiteras i Victòria Moreno Baltà. Doctors en física. Servei de protecció radiològica de la Universitat Autònoma de Barcelona
 16:30hEls efectes en la salut del gas radó
Carmen Ruiz Martín, metge de família. Experta en medicina ambiental. Coordinadora del grup de patologia ambiental de la CAMFIC
 17:00hNova exigència del CTE de protecció front a l’exposició al gas radó
 Jordi Marrot i Ticó, arquitecte tècnic. Responsable de la unitat de rehabilitació i medi ambient del CAATEEB
 17:30hTorn obert de preguntes
 18:00hFi de la Jornada