dimecres 28 d'octubre de 2015
De 10 a 13 hores
Sala d'actes del CAATEEB
Gratuït
21/9/2015
Sessió

 El recurs preventiu en les obres de construcció

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El recurs preventiu és un instrument de gran utilitat per a la prevenció a l’obra. En aquesta sessió parlarem de la normativa que el regeix, les obligacions i les responsabilitats dels agents implicats en les obres de construcció.

Amb independència de les funcions dels serveis de prevenció, en determinats supòsits, la llei estableix la necessitat d’una vigilància especial d’activitats perilloses duta a terme pels anomenats «recursos preventius».  L’obligació de designar-los correspon a cada contractista. Els recursos preventius han de romandre al centre de treball (obra) durant el temps que es mantingui la situació que motiva la seva presència. El pla de seguretat i salut determinarà la forma de dur a terme la presència dels recursos preventius i la seva designació.


 

 Programa 
 10:00 hNormativa, obligacions i responsabilitats del recurs preventiu en les obres de construcció.
Salvador Amat Batlle. Arquitecte tècnic, tècnic de la Unitat Tècnica Territorial a Girona de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 10:30 hEl Recurs preventiu de l’empresa de construcció.
Ponent a determinar. Recurs preventiu de l’empresa constructora
 11:00 hLes responsabilitats penals del recurs preventiu.

Sergi Mercé Klein. Advocat penalista. Graduat en Criminologia i Política Criminal

 11:30 hL’experiència del CSS amb el Recurs preventiu.
Josep Augé Anguita. Coordinador de Seguretat i Salut
 12:00 hTaula rodona i col·loqui amb els assistents:  Recurs preventiu de l’empresa constructora.
Ignasi Puig Abós. Secretari de CCOC
Josep Augé Anguita. Coordinador de Seguretat i Salut
Bernardo Fuertes Lozano. Secretari Nacional de MCA - UGT de Catalunya
Moderadora: Victoria Piera Fanlo. Tècnica de la unitat de Seguretat i Salut del CAATEEB
 12:30 hTorn obert de paraules.
 13:00 hCloenda de la Jornada.