21 juny 2016
de 17 a 19.30 h
Sala Actes
gratuït
 
Jornada seguretat i salut

 L'amiant a les obres de construcció

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El proper 21 de juny el CAATEEB organitza una jornada sobre la seguretat i salut en obres amb amiant.

L'amiant s'ha utilitzat en la fabricació de més de 3.000 materials diferents. Les seves propietats com la ara la resistència al foc, a l'abrasió, i als agents químics, l'aïllament tèrmic i acústic, la baixa conductivitat elèctrica i el baix cost, van propiciar un ampli ús en molts sectors. 

A la construcció, l'ús habitual va ser en àmbits de protecció ignífuga, panells acústics, calorifugats, rajoles i terres, plaques de fals sostre, fibrociment, pintures, asfalts i massilles.

 

Milers de persones s'han vist afectades per malalties provocades per l'ús de l'amiant i, en molts casos, les malalties no es manifesten fins 40 anys després d'haver estat exposats.

 

Per aquest motiu, és rellevant fer una sessió per parlar de l’amiant en vers la normativa i l’exigència del promotor i del tècnic que poden intervenir en feines de retirada de l'amiant (fibrociment, calorifugats, amiant projectat), enderrocs i demolicions d'edificis, reparacions i desballestament (naval, ferroviària, automoció, aeronàutica, etc.), excavacions i moviments de terres (abocadors incontrolats), gestió i tractament de residus, col·locació, manteniment d'aïllaments tèrmics i acústics, manteniment d'aigües canalitzades, (col·lectors), obra (obres de reforma, rehabilitació i manteniment), manteniment (electricistes, lampistes, fusters, muntadors / instal·ladors), etc.

 

 Programa


17:00h Normativa, obligacions i responsabilitats de l’amiant en les obres de construcció
Santos Hernández Carrascosa. Tècnic de la Unitat Tècnica Territorial a Barcelona de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
17:30h  Què exigeix i com ho fa el promotor?
Lluís Mallart Casamajor. Assistent tècnic d’amiant de Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA)
18:00h Com s’han de fer els treballs amb amiant i l’experiència del tècnic
Lara Trujillo Jiménez. Arquitecta Tècnica i especialista en amiant
18:30h

Taula rodona. Problemática de l'amiant

Santos Hernández Carrascosa. Lluís Mallart Casamajor. Lara Trujillo Jiménez.
Moderadora: Victoria Piera Fanlo. Tècnica de la unitat de Seguretat i Salut del CAATEEB

19:00h Torn obert de paraules
19:30hCloenda de la Jornada