Dijous, 7 d'abril de 2011
18.00 h a 20.00 h
Sala d'Actes del CAATEEB
Gratuït
7/4/2011
Sessió

 Documentació de recepció dels productes, equips i sistemes

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El CAATEEB us presenta aquesta sessió tècnica on explicarem quina és la documentació que haurem de recopilar per donar resposta a la qualitat exigida pels productes i processos que intervenen a l’obra.
 

Presentació

 

Un dels canvis significatius que ens ha portat el CTE als agents que intervenim en l’edificació es la importància que pren per tots nosaltres la documentació: El projectista haurà de documentar el compliment de les exigències, el usuari final haurà de documentar la realització del manteniment, el Director de l’obra es el responsable de la documentació del seguiment de l’obra, i el Director de l’Execució de la documentació del seguiment del Control de Qualitat.

 

El Director de l’Execució de l’obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que es conforme amb les exigències de projecte, els seus annexes i modificacions.

Però, ¿quina es aquesta documentació que haurem de recopilar per donar resposta a la qualitat exigida pels productes i processos que intervenen a l’obra?

 

En un moment en que, cada cop més productes, equips i sistemes es troben afectats per la Directiva de Productes de la Construcció,  tenim que tenir clar  quina es aquesta documentació i  com mitjançant aquesta documentació complim l’objectiu del control de recepció dels productes, equips i sistemes,  que no es un altre que comprovar que les seves característiques tècniques satisfan les exigències de projecte.

 

Aquesta sessió pretén presentar aquesta documentació mitjançant exemples,  relacionant-la amb les normes tècniques i/o legislació que la fan prescriptiva o recomanable.

 

Programa


18.05 h  Acollida dels assistents.

 

18.10 h  Presentació i obertura de la Jornada Tècnica.

 

18.15 h Ponències:

 • Xavier Díez, Tècnic assessor del CAATEEB.
  “Documents de recepció dels PEiS: de subministrament, reglamentaris i Pondistintius de qualitat”.
 • Jordi Roher Armantia  Cap Unitat de Qualitat de Productes de l’ITeC
  Ponència:  DAU / DITE, Certificació de productes innovadors
 • Xavier Baró Solans  Cap de la Unitat de Gestió de la Qualitat de l’ITeC
  Ponència:  ApTO, Certificació d’empreses instal·ladores

 

19.45 h    Torn obert de paraules.

20.00 h    Cloenda de la Sessió Tècnica.

 

 

Contingut de la Sessió tècnica

 

 • Xavier Díez, Tècnic assessor del CAATEEB.
  “Documents de recepció dels PEiS: de subministrament, reglamentaris i Pondistintius de qualitat”.

 

 Per accedir al contingut de la ponència, feu clic aquí

 • Jordi Roher Armantia  Cap Unitat de Qualitat de Productes de l’ITeC
  Ponència:  DAU / DITE, Certificació de productes innovadors

 

 Per accedir al contingut de la ponència, feu clic aquí

 • Xavier Baró Solans  Cap de la Unitat de Gestió de la Qualitat de l’ITeC
  Ponència:  ApTO, Certificació d’empreses instal·ladores

 

 Per accedir al contingut de la ponència, feu clic aquí

 

Sessió ja realitzada