29/11/2017 
de 9:30 a 13:00 hores 
Sala d'actes del CAATEEB 
Gratuït 
08/11/2017 
Espai Empresa-Stabilit Europa 

 Sistemes de policarbonat i revestiments de polièster, translúcids i opacs 

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
STABILIT EUROPA, empresa líder en la fabricació de revestiments plàstics de polièster, policarbonat i acrílic, amb més de 40 anys d'experiència, presenta la següent jornada.
 

En aquesta jornada es vol donar a conèixer les diferents solucions en sistemes translúcids de policarbonat per a cobertes i façanes, aprofundint en els seus sistemes constructius i instal·lació dels mateixos.
Explicar les exigències de la legislació sobre reacció al foc aplicable a construcció i el seu compliment per part dels nous productes de polièster de Stabilit.
Exposar els productes que disposa Stabilit per a tancaments de naus industrials en ambients corrosius (com indústries químiques), donant compliment de la normativa de reacció al foc. També ens introduirem en els revestiments de polièster per a interiors, on es minimitzen els costos d'instal·lació i no es generen runes.

 

Programa

1. Presentació empresa i objectius de la jornada.

2. Sistemes de policarbonat.
      2.1.- Propietats i control solar
      2.2.- Sistemes de façanes de policarbonat de 20 mm, 40 mm i 60 mm de gruix amb fixació oculta i   
                 instal·lació
      2.4.- Sistemes de cobertes de policarbonat amb clip gruix 10, 16 i 25 mm amb fixació vista i instal·lació
      2.5.- Sistemes de policarbonat de 30 mm per panells sandvitx
      2.6.- Sistemes de policarbonat cel·lular trapezial i ondulat mm per xapa metàl·lica i fibrociment.
      2.7.- Sistemes de policarbonat compacte trapezial i ondulat mm per xapa metàl·lica i fibrociment.
      2.8.- Cas pràctic d'estalvi energètic

3. Legislació sobre Reacció al Foc.
      3.1.- Reglament seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI)
      3.2.- Codi Tècnic de l'Edificació document bàsic de seguretat en cas d'incendi (CTE DB SI).
      3.3.- Breu explicació mètodes d'assaigs
      3.5.- Tipus d'informes i marcat CE
      3.5.- Possible avaluació de la toxicitat dels fums

4. Planxa de polièster reforçada amb fibra de vidre, translúcids i opacs.
      4.1.- Revestiments de polièster opac trapezials i ondulats com a substituts de xapa metàl·lica simple en
                ambients susceptibles de corrosió.
     4.2.- Revestiments de polièster opacs en bobines servits als fabricants de panells sandvitx com a
                substituts de xapa metàl·lica simple en ambients susceptibles de corrosió.
     4.3.- Revestiments de polièster opac en plaques llis i imitació rajola, usats en rehabilitació sense obres.

 

 

Ponents:
• Ana Álvarez  ( Directora general Stabilit Europa)
• Cris Assis ( Rresponsable Màrqueting Stabilit Europa)
• Jorge Antón ( Product Manager Stabilit Europa)
• Antonio Galán ( Consultor de Seguretat contra Incendis especialitzat en Reacció al foc. President CTN- 
                                     23 SC6 Reacció al foc)

 

 

Organitza: