Dimecres, 31 de maig de 2017 
De 4 a 6 de la tarda 
Delegació d'Osona-Moianès 
Gratuït 
28/04/2017 
Jornada tècnica 

 Sistemes solars en l'entorn d'edificis nZEB 

Delegació d'Osona-Moianès - Vic 
La Delegació d'Osona-Moianès organitza una jornada tècnica on es presentaran les millores que aporten els sistemes solars per aconseguir el consum d'energia quasi nul o nZEB,  a càrrec de l'empresa ORKLI.
 

La Unió Europea vol reduir l'impacte mediambiental dels edificis, on s'estima que el 40% de la seva energia consumida i el 36% de les seves emissions d'efecte hivernacle corresponen a aquest àmbit.

 

Amb la intenció de reduir aquestes emissions i fomentar l'ús d'energies renovables, la Directiva europea 2010/31/UE introdueix la definició d'edifici de consum d'energia quasi nul o nZEB (Nearly Zero Energy Building): aquell edifici amb un rendiment molt alt d'energia, on la gairebé nul·la o molt baixa quantitat d'energia requerida ha de ser àmpliament coberta per fonts renovables en el lloc o prop del mateix. La seva implementació a les instal·lacions públiques començarà el 31 de desembre de 2018, mentre que s'allarga fins a la mateixa data del 2020 per als edificis privats.

 

Les instal·lacions juguen un paper crític per arribar als límits exigits. És fonamental la tria i l'estudi que millor s'adapti a l'edifici, perquè ens permeti estalviar en el consum.

Orkli promou les instal·lacions  eficients amb la finalitat de tenir un futur més sostenible. La seva proposta passa per un terra radiant-refrescant certificat segons la norma UNE-EN 1264 i per una solució innovadora en referència a sistemes solars: OKSOL, únic sistema integral, forçat i autònom del mercat.

 

Programa:

 

  1. Introducció als edificis nZEB, enfocat al repte que suposen les instal·lacions mecàniques en els nZBE's
  2. Sistema solar sense consum elèctric: o emissions de CO2

 

Ponent:

Rafael Bravo. Enginyer tècnic industrial, responsable de prescripció de la zona Nord i Nord-est  d'Espanya d'Orkli.