20/06/2017 
de 17:00 a 19:00h 
Sala de conferències CAATEEB (1a planta) 
 
15/05/2017 
CONGRÉS DE LES PROFESSIONS 

 Taula de treball sobre el visat del futur com a garantia de qualitat professional  

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
Taula de treball sobre el visat del futur com a garantia de qualitat professional. Sectorial Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de la Intercol·legial
 

Taula de treball amb representants de diversos Col·legis de la Sectorial Tècnica per debatre i definir les tendències actuals i les perspectives d’evolució del visat col·legial com a garantia de qualitat professional, en cooperació de les Administracions Públiques i en benefici dels ciutadans.

 

A. Reflexió sobre els avantatges i les garanties del visat per al ciutadà, i la seva utilitat com a funció pública dels Col·legis professionals.

  • El visat com a aval de competència i professionalitat del professional tècnic
  • El visat com a garantia de verificació de la qualitat dels documents tècnics
  • El visat amb garantia jurídica de registre, veracitat de contingut i arxiu

 

B.Visat del futur: Innovació i qualitat professional.

  • Visat digital 4.0: Gestió col·laborativa i protocol d’actuació professional
  • La cooperació i interoperabilitat amb les Administracions Públiques
  • La idoneïtat tècnica com a funció delegada de les Administracions Públiques i garantia de qualitat pel ciutadà