20/3/2020

Possibilitat d’ajornament de les quotes Pla Professional de PREMAAT dels mesos d'abril, maig i juny

PREMAAT dona l'opció als seus mutualistes d'ajorna el pagament de les quotes d'abril, maig i juny d'aquells mutualistes que utilitzin la MUSAAT  com a sistema alternatiu al RETA.

PREMAAT, conscients de l’excepcionalitat de la situació que estem vivint, dona la possibilitat d’ajornar el pagament de les quotes d’abril, maig i junyd’aquells mutualistes que utilitzin la mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.

Es podran ajornar el pagament de les quotes d’abril, maig i juny que seran enviades al cobrament:

  • Quota d'abril - mitjans de setembre
  • Quota de maig - mitjans d’octubre
  • Quota de juny - mitjans de novembre

Per poder-se acollir a l’ajornament de les quotes serà necessari tramitar la petició amb la Mutua, mitjançant un correu electrònic a retrasorecibo@premaat.es, indicant el seu NIF, nom i cognoms.

El termini per tramitar-ho finalitza el 25 de març.

Més informació