Horaris dels serveis del CAATEEB

​​​Horari habitual del CAATEEB​​

L'horari habitual del CAATEEB és de dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h. Consulteu també l'horari dels diferents serveis.

 VISATS I TRAMITACIONSDe dilluns a dijous de 9.00 h a 17.00 h.
Divendres de 9.00 h a 14.30 h.
​ASP CORREDORIA D’ASSEGURANCESDe dilluns a dijous de 9.00 h a 17.00 h
Divendres de 9.00 h a 14.3​0 h
CENTRE D'ATENCIÓ TELEFÒNICA (CAT)De dilluns a dijous de 9.00 h a 17.00 h
Divendres de 9.00 h a 14.30 h
CONSULTORIA TÈCNICA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓDe dilluns a dijous de 9.00 h a 15.00 h. Divendres de 9.00 h a 14.30h.
De dilluns a dijous, de 15.00 h i fins a 17.00 h atenció amb cita prèvia
 ESPAI BIBLIOTECADe dilluns a dijous de 9.00 h a 17​.00 h. Divendres, de 9 a 14.30h.
 ASSESSORIA JURÍDICADe dilluns a dijous de 9.00 h a 15.00 h. Divendres de 9.00 h a 14.30h.
De dilluns a dijous, de 15.00 h i fins a 17.00 h atenció amb cita prèvia. 
 SERVEI D'OCUPACIÓDe dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
De dilluns a dijous, de 15.00 h a 17.00 h atenció amb cita prèvia
 COL·LEGIACIÓDe dilluns a dijous de 9.00 h a 17.00 h
Divendres de 9.00 h a 14.30 h
 FORMACIÓ I ACTIVITATS
 Horari segons el calendari formatiu i d'activitats
 SALA D'EXPOSICIONS De dilluns a divendres, de 9 a 19 h.
 SECRETARIADe dilluns a dijous,​ de 9.00 h a 15.00 h. Divendres de 9 a 14:30h.
​DELEGACIONS
​De dilluns a dijous, de 9.00 h a 14.00 h. i de 15.00 a 17.00h.
Divendres, de 9.00 h. a 14.30 h.​
OFICINA VIRTUALSol·licitud de tràmits les 24 hores del dia
L’horari de tramitació coincideix amb l’horari del servei