24/5/2020
Crisi COVID-19

 Preguntes més freqüents

ELS SERVEIS DEL COL·LEGI

El Col·legi segueix donant els serveis habituals?

Es pot visar amb normalitat?

Poden tramitar-se els Informes d’Idoneïtat Tècnica?

COM AFECTA LA COVID-19 A LES MEVES OBRES?

En el moment actual de l’estat d’alarma, es poden realitzar obres de construcció?

En concret, es poden realitzar obres en edificis existents habitats o ocupats?

Qui ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors d’una obra?

Què s’ha de fer abans d’iniciar o reprendre una obra durant l’estat d’alarma?

En el cas que es reprenguin obres aturades o suspeses, cal formalitzar un acta de represa de l’obra?

Quines són les mesures preventives recomanables davant la COVID-19 a aplicar a les obres?

Com puc realitzar les meves funcions de coordinador de seguretat i salut i/o de direcció facultativa?

Com haig d’actuar si detecto qualsevol incompliment de les mesures preventives?

En el cas que es decidís la paralització de l’obra, cal formalitzar una acta de paralització?

Quines són les mesures preventives que hem d’adoptar personalment els tècnics per protegir-nos davant la COVID-19?

Com podem acreditar els tècnics la necessitat del desplaçament a les obres?

Es poden fer inspeccions en immobles que estiguin ocupats per realitzar actuacions professionals com ITEs, CEE, CHU, taxacions o altres similars?

On puc consultar altres dubtes professionals relacionats amb la COVID-19?

AJUDES DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Hi ha hagut canvis en la meva quota col·legial?

Hi ha alguna ajuda de MUSAAT?

Si tinc la RC amb AXA o SEGURCAIXA, tinc alguna ajuda?

Si tinc qualsevol altra assegurança contractada amb la corredoria del Col·legi ,tinc alguna ajuda ?

Hi ha ajudes per la formació del CAATEEB ?

ALTRES AJUDES SI TREBALLO PER COMPTE PROPI (AUTÒNOMS-RETA o PREMAAT)

Possibilitat d’ajornar el pagament dels impostos (IVA, pagament a compte i retencions d’IRPF).

NOU termini per presentar la declaració d’impostos de les declaracions i pagaments trimestrals d’IVA, IRPF i impost de societats del primer trimestre de 2020 fins al 20 de maig.

Puc demanar l'ajornament del pagament del lloguer del meu despatx professional?

Si treballo com a autònom (RETA), em puc acollir a algun altre ajut?

POSICIONAMENT INSTITUCIONAL DEL COL·LEGI

Què està fent el Col·legi davant d’aquesta crisi?

En cas que tingueu qualsevol dubte no resolt en aquest apartat o a la web, podeu poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça elcollegiacasateva@apabcn.cat o bé al telèfon d'atenció al Col·legiat: 93 240 20 60.