Presentació 

Actualitat

13-07-2020

Quines són les vies de pagament d'un informe d'idoneïtat?

Els mitjans de pagament de la sol·licitud d’idoneïtat tècnica són: rebut domiciliat, carta de pagament i passarel·la de pagament VISA. Pretenem oferir-vos el mitja que millor s’ajusti a les vostres n...

07-07-2020

Què cal justificar en cas d’instal·lació d’ascensor en l’exterior d’edificis a Barcelona

En cas d’instal·lació d’ascensor en l’exterior d’edificis a Barcelona, caldrà justificar la normativa vigent. Quan no sigui possible complir, caldrà aplicar els Criteris Tècnics per a la instal·lació ...

30-06-2020

Protecció dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona

El catàleg de protecció dels establiments emblemàtics estableix mesures de protecció dels elements patrimonials i paisatgístics de valor que s’han identificat en els comerços per garantir que no es modifiquen o es desfiguren

22-06-2020

Com obtenir el pack descompte visat + idoneïtat

Per obtenir el descompte de visat i idoneïtat caldrà fer la sol·licitud conjunta i alhora ...

12-06-2020

Documentació a presentar en cas de sol·licitar bonificacio en la consulta prèvia

En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà aportar ...