Presentació

Actualitat

25-01-2022

Què fer quan s’ha sol·licitat l’Informe Previ de Patrimoni i no s’obté resposta

Quan s’ha sol·licitat l’Informe Previ de Patrimoni i passat un mes no s’ha obtingut resposta, hi ha l’opció d’aportar una declaració responsable per poder continuar amb el tràmit de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica.

18-01-2022

Indicació sobre la no afectació a la nidificació d’espècies protegides

En actuacions a l’envolupant de l’edifici i altres casos, caldrà indicar explícitament a la memòria la no afectació de la nidificació de les espècies protegides i incloure l’informe de la consulta realitzada a l’Institut Català d’Ornitologia

10-01-2022

L'Informe Previ de Patrimoni. Quan i com es tramita, i altres aspectes

Per als projectes d’obres que afectin a béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-artístic, el resultat de la Consulta Prèvia indicarà en cada cas si és necessari o no demanar un Informe Previ de Patrimoni

23-11-2021

Com informar a la consulta prèvia d'obres de reforma interior amb substitució de fusteria exterior

En cas d’obres de reforma interior en que es substitueixi la fusteria exterior, s’haurà de...

07-10-2021

Document d’acceptació de residus. Què és i altres aspectes a tenir en compte en els expedients d’idoneïtat tècnica

A continuació us expliquem què és el Document d’acceptació de residus i altres aspectes a ...