Presentació

Actualitat

27-04-2021

Quan i com emplenar la INPOB-01

Aclariments sobre la informació a facilitar a l’imprès INPOB-01 per projectes e-llicències de Barcelona. Diferències entre sol·licitant, representant legal i representant pel tràmit d’obres

02-03-2021

Què cal incloure en l’apartat MD4 de la memòria dels projectes e-llicències de Barcelona

A continuació us expliquem quina informació cal incloure en l’apartat MD4 de la memòria dels projectes e-llicències per l’ajuntament de Barcelona.

16-02-2021

Com s’ha d’informar a la consulta prèvia i al projecte de tanca amb ocupació de la via pública

Per informar una obra on la tanca ocupa la via pública s’hauràn de fer dues consultes prèvies i dos projectes (encara que a cada un s’ha de fer referència a la totalitat), per tal d’obtenir dos informes d’idoneïtat tècnica

23-11-2020

Declaracions responsables a presentar segons el canvi de tramitació de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona ha implantat una modificació en la tramitació dels IITs des del ...

09-11-2020

Com enviar a l’oficina virtual un encàrrec d’idoneïtat adaptat al canvi de tramitació de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona ha implantat una modificació en la tramitació dels IITs des del...