Presentació

Actualitat

06-07-2021

Plànol de situació i emplaçament a incloure en els projectes e-llicències

A continuació us expliquem quin és el plànol de situació i emplaçament que caldrà incloure en els projectes e-llicències i on trobar-lo.

08-06-2021

Manual de bastides. Justificació de l'accessibilitat de les bastides a la vorera

A continuació us expliquem quina informació cal incloure en els projectes e-llicències per tal de justificar l’accessibilitat de les bastides a la vorera.

11-05-2021

Ha caducat l'informe d'idoneïtat tècnica i encara no havia activat el permís d'obra

Si ha caducat l'informe d'idoneïtat tècnica i encara no s'havia activat el permís d'obra, caldrà seguir els passos que s'expliquen a continuació.

27-04-2021

Quan i com emplenar la INPOB-01

Aclariments sobre la informació a facilitar a l’imprès INPOB-01 per projectes e-llicències...

02-03-2021

Què cal incloure en l’apartat MD4 de la memòria dels projectes e-llicències de Barcelona

A continuació us expliquem quina informació cal incloure en l’apartat MD4 de la memòria de...