Presentació 

Actualitat

09-10-2020

Modificació important en el tràmit de la idoneïtat

L’Ajuntament de Barcelona té previst en breu fer modificacions en la tramitació de la idoneïtat tècnica, que són conseqüència d’un redisseny de les consultes prèvies, que afectaran al format i part d...

06-10-2020

Com contestar requeriments de l’ajuntament a un expedient?

Un cop obtingut l’IIT i demanat el permís d’obres, els tècnics de districte poden enviar requeriments al respecte després de revisar la documentació. La resposta a aquests requeriments és a través del...

28-09-2020

Com s’ha d’informar a la consulta prèvia i al projecte una bastida amb ocupació de la calçada

Per informar una obra on la bastida té ocupació de la calçada s’haurà de fer dues consultes prèvies i dos projectes (encara que a cada un s’ha de fer referència a la totalitat), per tal d’obtenir dos informes d’idoneïtat tècnica

15-09-2020

Quan i com se sol·licita l’Informe de SPEIS i com justificar la fitxa 1.15 de Bombers de Barcelona?

Per l’obtenció de l’Informe de Idoneïtat Tècnica, en alguns casos, caldrà obtenir l’Inform...

02-09-2020

Com saber quin document he de redactar segons la consulta prèvia?

El document que s'obté en realitzar la consulta prèvia d'obres a la web de l'Ajuntament de...