5/5/2015
Idoneïtat tècnica

 Comunicat admès i justificant de pagament de taxes a peu d’obra

S’adverteix al document d’admissió dels Comunicats d’obres que es podran començar les obres només una vegada efectuat el pagament de les taxes, i que cal que es disposi del justificant a peu d’obra.

Al sol·licitar el permís al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona el sistema retorna un document comprovant de registre de la sol·licitud, i posteriorment, l’Admissió del Comunicat, si s’escau, junt amb el document per l’autoliquidació de les taxes i l’impost municipal.

Recentment l’Ajuntament de Barcelona ha realitzat modificacions en el tràmit de sol·licitud del permís d’obra de Comunicats diferits (tipus I), en aquest tipus d’intervenció l’admissió del Comunicat i la carta de pagament per l’autoliquidació (link) de les taxes, l’Ajuntament l’enviarà al sol·licitant en el termini màxim d’un mes. En aquest període és poden rebre comunicacions resultat de la validació de l’expedient per part dels serveis tècnics municipals.

S’adverteix al document d’admissió del Comunicat que es podran començar les obres una vegada efectuat el pagament de les taxes.

A peu d’obra cal disposar del document d’admissió del comunicat i el comprovant de pagament de les taxes i l’impost municipals, aquests documents poden ser requerits per la Guàrdia Urbana o en cas d’inspecció municipal d’obres.