23/11/2020
Novetats en el tràmit de la idoneïtat

 Declaracions responsables a presentar segons el canvi de tramitació de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona ha implantat una modificació en la tramitació dels IITs des del 2 de novembre de 2020 que implica un canvi en la presentació de la documentació. Aquest canvi afecta a les declaracions responsables a presentar

​L’Ajuntament de Barcelona ha implantat una modificació en la tramitació dels informes d’idoneïtat tècnica des del 2 de novembre de 2020 que implica un canvi en la presentació de la documentació.

Entre d’altres, aquest canvi afecta a les declaracions responsables a presentar

Les Declaracions Responsables tenen modificacions significatives: passen a ser declaracions responsables automàtiques; en el moment de fer la consulta prèvia el sistema detectarà les que s’hauran de lliurar i emplenarà automàticament algunes dades d’aquestes, segons la informació introduïda pel ciutadà (dades del promotor, adreça de les obres, actuacions informades, etc.). Per tant no hi ha declaracions responsables repetides en cas de que la consulta prèvia tingui diverses guies, etc. A més, cada una de les declaracions responsables té informada a la part inferior la data de realització de la consulta previa.

Tots aquests fets fan que les declaracions responsables siguin úniques  per cada consulta prèvia realitzada, i per tant, seran aquestes les que caldrà incloure en el document AAB

La signatura de les declaracions responsables continuarà sent manual.