10/3/2015
Idoneïtat Tècnica

 Més de 10.000 informes d’Idoneïtat per prop de 1000 tècnics

En l’actualitat prop del 60% dels informes d’idoneïtat presentats a l’Ajuntament per permisos en règim de Comunicats d’obres han estat realitzats pel CAATEEB.

El CAATEEB ha realitzat més de 10.000 Informes d’Idoneïtat Tècnica (IIT) com a entitat habilitada per a verificar projectes per llicències i comunicats d’obres a l’Ajuntament de Barcelona des del 2011.

En aquest període hem recolzar als professionals en la tramitació de projectes de rehabilitació i reforma en edificis existents, habitatges, locals, industries i qualsevol altre tipus d’obres d’edificació, amb agilitat i oferint un suport tècnic personalitzat al professional.

Tècnics i despatxos professionals confien en el CAATEEB pels avantatges que oferim: 

  • Revisió d’expedients en màxim dos dies laborables, amb cua virtual visible per saber en tot moment l’estat de la verificació
  • Acompanyament i suport tècnic, des d’abans de començar el projecte fins l’obtenció del permís d’obres
  • Tallers formatius bonificats al 100%
  • Simplicitat en el pagament a través de la carta de pagament a caixer automàtic o passarel·la Visa 

El CAATEEB valida projectes de diverses tipologies, principalment projectes d’intervenció en edificis existents, que s’han convertit en la nostra especialitat com entitat de verificació. En l’actualitat prop del 60% dels informes d’idoneïtat presentats a l’Ajuntament de Barcelona per a permisos en règim de comunicats d’obres han estat realitzats pel CAATEEB. 

Sol·licita l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) al CAATEEB a la nostra plataforma virtual a www.apabcn.cat/idoneitat. i t’assignarem el teu assessor tècnic personal qui t’acompanyarà durant tota la tramitació.