25/5/2016
PREGUNTES FREQÜENTS

 Com informar de més d'una actuació en la consulta prèvia?

En fer la consulta prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona, sovint és necessari informar de més d’una actuació, perquè s'actua en més d’un element i/o perquè es requereixen mitjans auxiliars. A continuació detallem el procediment.

Per iniciar la realització d’una consulta prèvia anem a la web de l’Ajuntament de Barcelona i a l’apartat tràmits escollim l’opció de Realitzar Consulta Prèvia. A continuació informem de l’adreça de l’obra i continuem.

 A la següent pantalla demana: Marqui una de les opcions següents o en cas de voler dues o més actuacions seleccionar la opció "Altres opcions".  Així doncs, per poder informar de més d’una actuació a la consulta prèvia hem de marcar “altres opcions”.

Una vegada seleccionem “Altres opcions”, a la següent pantalla podrem escollir la tipologia de l’actuació que hem de realizar, per cadascuna de les actuacions informades.  

Exemple:

Si hem d’actuar en la façana, els patis, la coberta i vestíbul d'un edifici, i per realitzar les obres necessitarem fer servir bastides o treballs verticals, marcarem les següents opcions i continuem:

  • Intervenció en l’exterior de l’edifici
  • Intervenció en l'interior de l'edifici
  • Instal·lacions auxiliars per a la realització d’obres


En el següent apartat haurem de definir els elements de l’exterior i interior en els quals volem intervenir i el tipus de mitjà auxiliar que farem servir, per tant, marcarem: 

De les actuacions de l'exterior informarem de:

  • Actuació en façanes
  • Actuació en cobertes/terrats
  • Actuació en patis

De les actuacions de l'interior informarem de:

  • Obres interiors en zones comunes (afectant distribució o estructura, segons s'escaigui)

De les actuacions de mitjans auxiliars informarem de:

  • Bastides, ponts penjants, etc, (amb o sense ocupació de la calçada o pas de vianants, segons s'escaigui)

 D'aquesta manera aconseguirem una única consulta prèvia que recull totes les intervencions proposades (façana, patis, coberta, vestíbul i mitjans auxiliars).

Trobareu més informació i altres exemples en la documentació corresponent al Taller 1 d'idoneïtat sobre la realització de la consulta prèvia.