25/1/2022
Idoneïtat Tècnica

 Què fer quan s’ha sol·licitat l’Informe Previ de Patrimoni i no s’obté resposta

Quan s’ha sol·licitat l’Informe Previ de Patrimoni i passat un mes no s’ha obtingut resposta, hi ha l’opció d’aportar una declaració responsable per poder continuar amb el tràmit de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica.

​​Un cop sol·licitat l'Informe Previ de Patrimoni que demana la consulta prèvia, aquest servei  competent en matèria de patrimoni arquitectònic historicoartístic hauria d'emetre l'Informe en un mes, segons l'art. 31 de l'ORPIMO.

 Si ha passat un mes des de la seva sol·licitud no s'ha obtingut resposta, hi ha l'opció d'aportar una declaració responsable per poder continuar amb el tràmit de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica.

 En aquesta declaració responsable caldrà indicar la data d'entrada al registre de la sol·licitud de l'informe, el número de registre, el número de consulta prèvia, i declarar que no s'ha rebut l'Informe previ ni cap notificació al respecte en la data de la declaració. 

Aquesta haurà d'estar signada i, acompanyada de la sol·licitud de l'Informe previ de Patrimoni, s'haurà d'adjuntar amb tota la documentació de patrimoni sota el marcador “Documentació relativa al béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic" enlloc de l'informe previ no rebut, al document PAB3 (pdf3)

 Al CAATEEB tenim un model a disposició dels tècnics que la necessitin.

 En cap cas, no rebre l'informe previ de patrimoni en un mes no representa un silenci administratiu. El Departament de Patrimoni pot emetre l'informe previ passat aquest termini.

Caldrà tenir en compte que les actuacions que es pretenen fer poden ser susceptibles de canvis un cop s'hagi emès l'Informe Previ de patrimoni. Si aquestes actuacions no estaven contemplades a la Idoneïtat ja tramitada, potser caldrà sol·licitar una nova idoneïtat, però això caldrà estudiar-ho per a cada cas concret.

Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents en l'apartat d'Actualitat de la pàgina d'idoneïtat del CAATEEB