22/10/2018
PREGUNTES FREQÜENTS

 Aclariments normatius sobre l'accessibilitat en vestíbuls

Per facilitar l'elaboració de la documentació per a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica, el CAATEEB ha elaborat una eina d’ajuda, que s’estableixen els criteris normatius d’aplicació sobre l’ accessibilitat en vestíbuls.

Per facilitar l'elaboració de la documentació a presentar per a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica, el CAATEEB ha elaborat una eina d’ajuda, en la que s’estableixen els criteris per justificar la normativa d’aplicació sobre l’ accessibilitat en vestíbuls i que són objecte de validació, segons el règim de col·laboració per a l’exercici de les funcions de verificació i control amb l’Ajuntament de Barcelona. 

El contingut de la eina engloba la casuística i normativa d’aplicació, desenvolupant els següents conceptes:

  • Significat dels conceptes emprats.
  • Com indico l’actuació a la Consulta Prèvia de l’Ajuntament de Barcelona?
  • Normativa d’aplicació.
  • Àmbit d’aplicació.
  • Justificació de la normativa d’aplicació a la memòria descriptiva i a la documentació gràfica.
  • Exemples d’aplicació.

Aquesta fitxa d'aclariments sobre l'accessibilitat en vestíbuls, forma part d'un conjunt de fitxes que pretenen proporcionar als tècnics redactors de projectes els criteris necessaris per identificar, valorar i justificar les intervencions proposades. Les trobareu totes disponibles al'apartat d'eines del web d'idoneïtat del CAATEEB.

Recordeu també que tenim a disposició la instrucció tècnica de verificació i control de projectes que inclou l’explicació dels diferents documents i apartats que formen part dels expedients d’Idoneïtat Tècnica.