8/5/2017
PREGUNTES FREQÜENTS

 Com puc conèixer les àrees de suspensió de llicències a Barcelona?

Per saber si les intervencions a realitzar en un edifici es troben en una àrea de suspensió de llicències, es pot realitzar la Consulta Prèvia Final o bé es pot consultar-ho a través de la web de l’Ajuntament de Barcelona

A vegades ens podem trobar amb zones de Barcelona o amb determinades intervencions  que es troben en règim de suspensió de llicències.

Per saber si les actuacions que volem realitzar en un emplaçament, es troben en una àrea de suspensió de llicència, podem fer:

  • Realitzar Consulta Prèvia Final (DCA) a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona

    Informem en la consulta prèvia les actuacions que volem realitzar i l’emplaçament de l’edifici on volem intervenir. La consulta prèvia, de forma genèrica informa a la primera pàgina, de les suspensions de llicències que actualment estan vigents. A continuació, a la següent pàgina, en cas que l’edifici estigui emplaçat en una àrea de suspensió de llicència informarà un text semblant o igual al que segueix:

    S’ha pogut comprovar que l’emplaçament de les obres es troba en un àrea de suspensió de llicències que podria afectar el resultat d’una comunicació prèvia o llicència. A causa d'aquest fet, es recomana que es posi en contacte amb els Serveis Tècnics del districte corresponent, per tal que l'informin sobre la situació urbanística de l'àmbit on vol realitzar les obres

  • Fer una recerca d’àmbits de planejament i qualificacions
  • Aquesta recerca es realitza a través de la web de l’Ajuntament de Barcelona, al seu apartat d’Urbanisme. A través d’aquesta recerca podem aplicar filtres i obtenir informació sobre les suspensions de llicències que hi ha a al districte on s’emplaça l’edifici objecte de les intervencions. El filtre el podem fer indicant el “districte” i informant al títol “suspensió” i fer la recerca, o bé indicant només al títol la paraula “suspensió” i fer la cerca.  D’aquesta última manera, obtindrem informació de totes les suspensions de llicència que hi ha a Barcelona.

Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents sobre els tràmits d'obtenció de l'informe d'idoneïtat resoltes en l'apartat d'actualitat de la pàgina web d'idoneïtat del CAATEEB.