11/5/2021
PREGUNTES FREQÜENTS

 Ha caducat l'informe d'idoneïtat tècnica i encara no havia activat el permís d'obra

Si ha caducat l'informe d'idoneïtat tècnica i encara no s'havia activat el permís d'obra, caldrà seguir els passos que s'expliquen a continuació.

​​​​Durant l’elaboració d’un projecte d’e-llicències per l’Ajuntament de Barcelona, hem de tenir en compte els següents terminis durant la fase de tràmit i finalització del procés d’Idoneïtat Tècnica: 

  1. La consulta prèvia a l'Ajuntament té una vigencia de 6 mesos.
  2. L'informe d'idoneïtat té una vigencia de 3 mesos.
  3. La carta de pagament de l'informe d'idoneïtat té una validesa d'1 mes.

Per conèixer altres terminis importants, podeu consultar la noticia 9 terminis importants relacionats amb el permís d'obres de Barcelona.

La Consulta Prèvia generada a l’inici del procés i l’Informe d'Idoneïtat Tècnica generat al final del procés, poden tenir dates de caducitat molt diferents, no obstant, hem de tenir en compte que en el moment d'activar el permís d'obres, ambdós han d'estar vigents.

Si en activar el permís d'obres ens trobem que un dels dos documents, o els dos, han caducat, caldrà seguir els següents passos:  

  1. Sol·licitar una nova consulta prèvia a l'Ajuntament de Barcelona
  2. Ajustar i actualitzar la documentació (Projecte - PAB1, PAB2, PAB3 -  i Annexos - AAB-) d'acord amb la nova consulta. ​El document AAB haurà de ser tot nou, ja que haurà d'incloure les declaracions responsables que surtin a la nova consulta prèvia realitzada. A més, la data de la signatura de totes les declaracions responsables haurà de correspondre amb la data de la nova consulta prèvia realitzada (no pot ser anterior)
  3. Sol·licitar un nou Informe d'Idoneïtat Tècnica al CAATEEB
  4. Enviar un correu electrònic a idoneitat@apabcn.cat informant de la situació.

 Per conèixer com s'activa el permís d'obres podeu consultar la pregunta que explica el procediment per activar el permís d'obres.

Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents respostes i publicades a l'apartat d'Actualitat de la pàgina d'idoneïtat.