2/5/2017
ACTUALITAT

 Declaracions Responsables a aportar en règim de llicència degut a catalogació

Quan l’objecte de les actuacions es troba en un edifici protegit i/o catalogat, el règim d'intervenció pot pujar de Comunicat Diferit a Llicència, en aquest cas caldrà aportar igualment totes les DR aplicables pel tipus d'intervenció

En diversos casos, quan l’objecte de les actuacions es troba en un edifici protegit i/o catalogat, al fer la consulta prèvia a través de l'eina informàtica de l’Ajuntament el règim d'intervenció augmenta en un nivell, i per tant, pot passar de COMUNICAT DIFERIT a LLICÈNCIA.

En aquest cas concret, en què el règim de llicència sigui motivat per la protecció arquitectònica i/o catalogació de l’edifici cal aportar igualment TOTS els models de Declaració Responsable que corresponen a les OBRES A DUR A TERME, no tan sols les que apareixen a la guia de llicència, sinó totes les que inclogui la consulta prèvia.

Us recordem que el CAATEEB té disponible en l'apartat d'Eines i recursos per l'obtenció de la idoneïtat, el catàleg complet dels models de les declaracions responsables de l’Ajuntament de Barcelona en versió pdf editable.  Així podreu omplir les dades des del vostre ordinador, imprimir-les, signar-les manualment, i finalment escanejar-les per afegir-les al document AAB-Annexes a l’expedient.