2/5/2017
ACTUALITAT

 Declaracions Responsables a aportar en règim de llicència degut a catalogació

Quan l’objecte de les actuacions es troba en un edifici protegit i/o catalogat, el règim d'intervenció pot pujar de Comunicat Diferit a Llicència, en aquest cas caldrà aportar igualment totes les DR aplicables pel tipus d'intervenció

En diversos casos, quan l’objecte de les actuacions es troba en un edifici protegit i/o catalogat, al fer la consulta prèvia a través de l'eina informàtica de l’Ajuntament el règim d'intervenció augmenta en un nivell, i per tant, pot passar de COMUNICAT DIFERIT a LLICÈNCIA.

En aquest cas concret i en la resta de casos, caldrà sempre aportar la totalitat de les declaracions responsables que surtin a la consulta prèvia feta.