2/9/2016
PREGUNTES FREQÜENTS

 Com fer una consulta prèvia de canvi d'ús o creació de noves entitats?

En els casos de creació d’entitats i canvis d’ús, cal informar-lo a la consulta prèvia. A continuació us indiquem com informar-ho per tal d'obtenir el document de consulta prèvia adequat.

A continuació expliquem diversos exemples pràctics seguits dels passos a seguir per tal de realitzar la consulta prèvia correcta.

Exemple 1: Canviar l'ús d'una entitat a habitatge procedent d'un ús de no habitatge o creació d'un nou habitatge

 Per canviar l'ús d'una entitat a habitatge procedent d'un ús de no-habitatge, o bé per la creació d'un nou habitatge (per exemple, procedent d'una segregació) caldrà informar en fer la consulta prèvia de les següents actuacions:  

 1. Canvi d'ús urbanístic o increment d'entitats
 2. Canvi d'ús urbanístic d'una entitat a habitatge o increment del nombre d'habitatges.
Exemple 2: Canviar l'ús d'una entitat d'habitatge a un altre ús

 En el cas que originalment l’entitat fos habitatge i vulguem transformar-la a un ús diferent, haurem de diferenciar si són necessàries obres o no i informar de: 

 1.  Canvi d'ús urbanístic o increment d'entitats
 2. Canvi d'ús urbanístic d'entitats no destinades a ús d'habitatges

   Dins d’aquesta última opció podrem escollir entre les següents opcions:

  1.   Canvi d'ús sense necessitat de realització d'obres
  2. Canvi d'ús amb realització d'obres que afectin o no a l'estructura de l'edifici  

Exemple 3: Augment del nombre d'entitats no destinades a habitatge

Si volem realitzar per exemple una segregació d’un local, augmentant així el nombre d’entitats, caldrà informar d’increment del nombre d’entitats no destinades a habitatge i diferenciar si l’entitat es troba a planta baixa o no. Així doncs les actuacions a informar seran: 

 1. Canvi d'ús urbanístic o increment d'entitats
 2. Increment del nombre d'entitats no destinades a habitatges

  Dins d’aquesta última opció podrem escollir entre les següents opcions:

  1. Increment del nombre d'entitats situades en planta baixa 
  2. Increment del nombre d'entitats no ubicades en planta baixa