22/6/2020
Idoneïtat tècnica

 Com obtenir el pack descompte visat + idoneïtat

Per obtenir el descompte de visat i idoneïtat caldrà fer la sol·licitud conjunta i alhora dels dos encàrrecs

Un dels avantatges que ofereix el CAATEEB en el cas de projectes a Barcelona de tècnic únic és un descompte en la tarifa de visat, quan aquest es tramita conjuntament amb la idoneïtat tècnica. Per tal d’obtenir aquest descompte, caldrà fer la sol·licitud conjunta i alhora de l’encàrrec de visat i d’idoneïtat.

El descompte que s’obtindrà en el preu del visat és del 15%.

Per tal de fer la tramitació conjunta, caldrà donar d’alta una sola obra amb la referència cadastral i promotor i dins de l’obra obrir dos encàrrecs, un de visat i un altre d’idoneïtat tècnica Barcelona. Dins de cada un dels encàrrecs caldrà adjuntar i completar els treballs i la documentació corresponent (veure videotutorial : Visat+idoneïtat tècnica a Barcelona ciutat). Un cop s’ha completat cada encàrrec, caldrà enviar alhora ambdues sol·licituds a revisió. D’aquesta manera es podran revisar paral·lelament i es podrà aplicar el descompte.

Recordeu que també podeu obtenir descompte a l’encàrrec de visat de tècnic únic amb missió complerta, que serien els treballs de Projecte o documentació tècnica, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, estudi bàsic o estudi de seguretat i salut, i coordinació de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. En visar tots els treballs s’obtenen packs de descompte que no s’obtenen visant per separat (veure tarifes visat)