1/7/2015
Idoneïtat Tècnica

 Documentació dels Tallers sobre la Idoneïtat Tècnica

El CAATEEB posa a la vostre disposició la documentació explicada als tallers que es realitzen sobre la Idoneïtat Tècnica.
 

El CAATEEB posa a la vostre disposició la documentació explicada als tallers que es realitzen sobre la Idoneïtat Tècnica.

L’objectiu d’aquests tallers i de la documentació que posem al vostre abast és reduir les incidències habituals en els projectes i agilitzar el tràmit d’obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT). 

Els Tallers que ha preparat el Departament d’Idoneïtat Tècnica son els següents: 

 Taller Idoneïtat 1. Realització de Consulta Prèvia per l'obtenció del Permís d'Obres. Casuística.   

 Taller Idoneïtat 2. Projectes e-llicències per a la rehabilitació d’elements de l'envolupant 

 Taller Idoneïtat 3. Projectes e-llicències per a millores d'accessibilitat e implantació d’ascensors en edificis existents.   

Taller Idoneïtat 4. Projectes e-llicències referents a habitatges. (02/06/2015)  

Taller Idoneïtat 5.Projectes e-llicències referents a locals comercials i oficines. (22/06/2015)