2/9/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 Com saber quin document he de redactar segons la consulta prèvia?

El document que s'obté en realitzar la consulta prèvia d'obres a la web de l'Ajuntament de Barcelona determina quin és el tipus de document que s'haurà de redactar segons el tipus d'intervenció.

El tipus de document que caldrà redactar per a l'obtenció de l'informe d'idoneïtat preceptiu per l'obtenció del permís d'obres a l'Ajuntament de Barcelona, ve indicat en la consulta prèvia final. En funció de les actuacions informades, les dades de l'edifici i de l'emplaçament, i altres, la consulta prèvia final indicarà en les seves instruccions, quin tipus de document caldrà redactar: projecte tècnic o documentació técnica.

A continuació us mostrem en quins apartats de la consulta prèvia final trobem aquesta informació:

A les guies per l'obtenció del comunicat o llicència

A les indicacions corresponents al PDF1 - PAB trobem quin és el tipus de document. En cas que aparegui més d'una guia, és important que aquesta informació l'obtinguem de la primera de les guies – la guia que sigui més restrictiva-.