31/8/2016
ACTUALITAT IDONEÏTAT

 Publicada l'eina d'ajuda per a la justificació normativa d’accessibilitat en vestíbuls

Per facilitar la justificació de la normativa corresponent a l’accessibilitat en vestíbuls d’edificis d’habitatges en redactar projectes d’e-llicències de l’Ajuntament de Barcelona, el CAATEEB ha elaborat una eina d’ajuda

Per facilitar l'elaboració de la documentació a presentar per a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica el Col·legi ha elaborat una sèrie d’eines d’ajuda que es publiquen periòdicament. Aquestes eines d'ajuda per a la justificació normativa es composen per un document de justificació genèric i es desglossen en petites guies amb casos més concrets i exemples pràctics sobre articles o apartats determinats de la normativa d’aplicació que solen donar incidències. 

Recentment s'ha publicat l'eina d'ajuda d’accessibilitat en vestíbuls en edificis d'habitatges.

Teniu a la vostra disposició la instrucció tècnica i les eines d'ajuda per a la justificació normativa en l'apartat Eines per elaborar e-projectes, concretament en l'apartat Instrucció tècnica i Criteris de justificació normativa.