27/10/2020
Idoneïtat tècnica

 Preguntes més freqüents sobre la modificació en el tràmit de la idoneïtat tècnica

Des del CAATEEB hem elaborat aquesta llista de preguntes més freqüents davant la modificació en el tràmit de la idoneïtat tècnica ateses les modificacions que realitzarà l'Ajuntament de Barcelona

Degut les modificacions que l’Ajuntament de Barcelona té previst realitzar a principis de novembre en la tramitació dels expedients d’idoneïtat tècnica, hem preparat un recull de preguntes i respostes per tal d’aclarir els dubtes que podeu tenir:

 1. Quan es donarà el canvi en les consultes prèvies i la tramitació de la idoneïtat tècnica? L’Ajuntament de Barcelona té previst la implementació d’aquesta modificació el 2 novembre de 2020. En cas que es produís un canvi de data serà comunicat pel CAATEEB pels canals habituals.

 2. Podré fer servir el Portal de tràmits de l’Ajuntament quan s’implementi el canvi? No. Tal com ens ha comunicat l’ajuntament, aquesta implementació suposarà el tall del servei del Portal de Tràmits. Aquest tancament està previst pel 2 i 3 de novembre. Això provocarà que cap servei relacionat amb el tràmit de les obres estarà en funcionament (realització i/o modificació de consultes prèvies, sol·licitud de permisos, consulta d’expedients, etc).

 3. En què consistiran aquestes modificacions?Aquestes modificacions estan relacionades amb l’organització dels arxius pdf que es lliuren per obtenir l’informe, així com en una millora de les declaracions responsables. Així mateix, estan previstos alguns canvis en les pantalles del ciutadà per tal d’afavorir la seva usabilitat i comprensió.

 1. Quina serà la documentació per la sol·licitud de l’ITT? La documentació serà la mateixa, però s’haurà d’enviar dividida en quatre arxius pdf’s, en comptes dels dos actuals. Els arxius seran:

  1. PDF 1. MÈMORIA. Memòria i Pressupost

  2.  PDF 2. PLÀNOLS. Documentació gràfica

  3. · PDF 3. ANNEXOS. Estudi o Estudi bàsic de seguretat, Avaluació de residus, Fotografies, Documentació de Patrimoni, etc.

  4. · PDF 4. DOCUMENTS TITULAR. Declaracions Responsables,Full de consulta prèvia final, etc.

A més, l’Ajuntament estableix que el tamany màxim de cadascun d’aquests documents pdf haurà de ser de 20 Mb.

 1. Com seran les noves declaracions responsables? Les declaracions responsables milloraran considerablement, ja que passaran a ser declaracions responsables automàtiques; en el moment de fer la consulta prèvia el sistema detectarà les que s’hauran de lliurar i emplenarà automàticament algunes dades d’aquestes, segons la informació introduïda pel ciutadà (dades del promotor, adreça de les obres), per tant no hi haurà declaracions responsables repetides en cas de que la consulta prèvia tingui diverses guies, etc. La signatura de les declaracions responsables continuarà sent manual.

 2. Què passa si tinc consultes prèvies fetes amb anterioritat a la implantació? I si tinc un expedient d’idoneïtat en revisió? Les consultes prèvies fetes amb anterioritat a la implantació estaran en vigor mentre duri el seu termini de validesa, i es podran fer servir per la tramitació de la idoneïtat i de la sol·licitud del permís d’obres fins a la seva data de caducitat. Mentre la consulta prèvia sigui vigent es podran continuar sol·licitant els Informes de Idoneïtat amb la mateixa documentació que fins ara (2 pdf’s), això vol dir que durant 6 mesos conviuran els dos sistemes.

 1. Podré demanar el permís d’obres a partir del 2 de novembre amb una consulta prèvia feta abans i per tant amb el format anterior? Sí. Mentre la consulta prèvia sigui vigent (6 mesos) es podrà demanar el permís d’obra amb aquesta. 

 1. A quin tipus d’expedients afecten aquestes modificacions? Aquest canvi de format afectarà a tots els tipus d’expedients independentment del seu règim de tramitació: comunicat immediat, comunicat diferit, llicència). Totes les consultes prèvies fetes a partir d’aquesta implantació ja sortiran amb aquests canvis incorporats. 

 1. L’oficina virtual del CAATEEB estarà adaptada a aquests canvis? Sí. L’oficina virtual del CAATEEB estarà adaptada a tots aquests canvis en el moment en que es produeixin, i en la cohabitació dels dos formats mentre aquesta es doni. Es podran continuar i tramitar els expedients iniciats amb el format antic de les consultes prèvia (2 pdf’s), però també es podrà donar d’alta o continuar expedients amb consultes prèvies realitzades a partir de la data d’implantació del nou format (4 pdf’s)

 2. Les eines que el CAATEEB té a disposició dels col·legiats estaran adaptades a aquestes modificacions?  Estem treballant en adequar tota la documentació que tenim a disposició dels col·legiats a aquest nou format: marcadors, Instrucció tècnica, etc. Anirem informant de l’actualizació dels diferents documents a través dels canals habituals.

Per a qualsevol consulta o dubte relacionat amb aquest o altres temes d’idoneïtat tècnica podeu contactar amb l’Equip d’Idoneïtat Tècnica del CAATEEB a través dels canals habituals: 932402060, idoneitat@apabcn.cat, canal de 'Consultes' o a través de la web del CAATEEB https://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat