21/1/2020
Preguntes freqüents idioneïtat

 Indicació sobre la no afectació a la nidificació d’espècies protegides

A les consultes prèvies apareix un nou punt a complimentar en cas d’afectar l’envolupant de l’edifici, en que caldrà informar explícitament si en realitzar les obres no s’afectarà la nidificació de les espècies protegides
 

Quan a les consultes prèvies de l’Ajuntament de Barcelona s’informi d’actuacions en l’envolupant de l’edifici: Actuació a façanes; Actuació a patis; Actuació a cobertes; Baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes, etc., apareix un nou punt a complimentar a la memòria dels projectes.

 A l’apartat MD1, a continuació del Marc Legal, caldrà assegurar la no afectació de la nidificació de les especies protegides que nidifiquen o es refugien en edificis, per tal de donar compliment del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i llei de biodiversitat 42/20107 (l'article 334 del Codi Penal, tipifica i sanciona delictes relatius a la protecció de la fauna silvestre). 

Aquest text indica que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi (els nius i refugis també estan protegits fora de l'època de cria i encara que no estigui ocupats). En cas que sigui necessari fer-ho caldrà sol·licitar una autorització excepcional als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya abans d'iniciar qualsevol actuació.

  Per a més informació, podeu consultar el web de l'Ajuntament de Barcelona.

  Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents en l'apartat d'Actualitat de la pàgina d'idoneïtat del CAATEEB