28/9/2018
PREGUNTES FREQÜENTS

 Com informar el número de referència de l’informe d’idoneïtat tècnica per activar el permís d'obres?

Expliquem com informar el número de referència de l’informe d’idoneïtat tècnica per activar el permís d'obres a la web de l’Ajuntament de Barcelona per l’activació del permís d’obres per tal que no es produeixin incidències.

Una vegada obtingut l’Informe d’Idoneïtat Tècnica al CAATEEB es pot iniciar el tràmit d’activació del permís d’obres. El número de referència de l'informe d'idoneïtat es un dels paràmetres sol·licitats en aquest procés.

El numero de referència de l’informe d’idoneïtat tècnica es el codi que apareix a la part superior de l'Informe d’Idoneïtat (document informat amb el codi “CI” a l’historial de documents del vostre expedient.) Aquest codi  té una estructura similar a ART-AAA-XXXXXXXXXXXX on:  

  • ART són dígits identificadors de l'entitat que ha emès l'informe (ART ARQUITECTES TÈCNICS.)
  • AAAA corresponen a l'any d'expedició de l'informe
  • XXXXX identifiquen el número de l'informe d'idoneïtat.

 Cal destacar que aquests paràmetres es troben separats per GUIONS, sense espais entre els dígits i els guions.

 Recomanacions:

  • L'eina informàtica per l'activació del permís d'obres al portal de l’Ajuntament diferencia el GUIÓ del signe negatiu podent ocasionar incidències informàtiques en cas que utilitzeu el teclat numèric enlloc de la tecla del teclat alfanumèric.
  • Recomanem informar del número de ART- copiant de l'informe d'idoneïtat i enganxant al portal de tràmits

En relació a aquest tema podeu consultar la pregunta freqüent Com s'activa el permís d'obres per a l'Ajuntament de Barcelona un cop obtinguda la idoneïtat? on hi trobareu tots els passos per l'activació d'un permís explicats.

També podeu consultar l'apartat d'Actualitat d'Idoneïtat Tècnica on hi trobareu a més a més de notícies d'actualitat, aquesta i altres preguntes freqüents resoltes.