10/3/2020
Preguntes freqüents idoneïtat

 Com informar a la consulta prèvia d’obres en habitatge unifamiliar?

Per realitzar qualsevol actuació a un habitatge unifamiliar que no impliqui un augment de volum, sostre o canvi d’ús, a la consulta prèvia cal informar de l’actuació especifica

Quan vulguem realitzar una actuació a un habitatge unifamiliar (qualsevol, sempre i quan no es tracti d‘un augment de volum ni de sostre ni un canvi d’ús urbanístic) a la consulta prèvia cal informar l’actuació especifica “Actuació en habitatge unifamiliar”. Aquesta actuació es troba a l’apartat de Intervenció en el conjunt de l’edifici existent o canvi d’ús urbanístic principal de l’edifici.

Aquesta opció ja inclou totes aquelles actuacions a un habitatge unifamiliar que no impliqui un augment de volum ni de sostre ni un canvi d’ús urbanístic.

Per tant si volem actuar per exemple a la façana, a la distribució interior, fins i tot afectant estructura i a la coberta d’un habitatge unifamiliar només haurem d’escollir una única actuació “Actuació en habitatge unifamiliar”, no en caldrà informar cap altra. Sí que caldrà afegir l’ús dels mitjans auxiliars