9/6/2015
Idoneïtat Tècnica

 Interrupció per part de l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració dels IIT i IUP

L’Ajuntament informa que a partir del 11/06/15 interromp, temporalment, els serveis d’elaboració de IUP i de IIT que fan directament. Els col·legis i entitats habilitades continuaran emetent els IIT normalment.

Des del departament d’Urbanisme i Habitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona ens informen que:

Degut a causes de reordenació interna de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de moment, l’Ajuntament deixarà de prestar els serveis de:

  • Elaboració de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT)
  • Elaboració de l’Informe Urbanístic Previ (IUP)


Aquesta interrupció del servei serà efectiva el 11 de juny de 2015.

Pel que fa a l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT), es podrà continuar realitzant, con fins ara, als Col·legis i Entitats Acreditades.

Durant la interrupció del servei d’elaboració del informe urbanístic previ, aquest document no serà requerit per a la emissió del informe d’Idoneïtat Tècnica en els casos que era preceptiu fins ara.

Adjuntem la circular emesa per l’Ajuntament de Barcelona.