15/6/2016
PREGUNTES FREQÜENTS

 Què fer amb el marcador quan un apartat de la guia de projectes no s'escau?

Quan per la tipologia de les obres o de la intervenció, hi ha un marcador que no tingui contingut s’haurà d’incloure igualment i s’haurà d’enllaçar el marcador a la part del document on es justifiqui que no s’ha d’informar dels paràmetres sol·licitats.

​Quan per la tipologia de les obres o de la intervenció, hi ha un marcador que no tingui contingut s’haurà d’incloure igualment i s’haurà d’enllaçar el marcador a la part del document on es justifiqui que no s’ha d’informar dels paràmetres sol·licitats.

En el cas de les declaracions responsables que no s'escaiguin, no s’han d’incloure documents en blanc ni documents tatxats, caldrà enllaçar el marcador que correspongui a la part del document on es justifiqui que no s'escau.

En el cas concret de la Declaració Responsable 05 (DRPOB-05) corresponent al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució, quan no s'escaigui segons el Decret 1627/97, segons la modificació de març de 2015 del document, caldrà aportar la Declaració Responsable 05 responent que no s'escau.