26/9/2017
PREGUNTES FREQÜENTS

 Com i quan informar de mitjans auxiliars en la consulta prèvia?

Quan per fer obres a Barcelona calguin mitjans auxiliars, s’hauran d’informar a la consulta prèvia

Quan per fer obres a Barcelona sigui necessari utilitzar mitjans auxiliars (bastides tubulars, bastides penjants o treballs verticals), aquests s’han d’informar a la consulta prèvia que es fa al Portal de Tràmits de l’Ajuntament.  

  1. Per tal d’informar els mitjans auxiliars en la consulta prèvia, caldrà seguir els següents pasos:
    A la pantalla “Dades de l’Obra” caldrà marcar la casella “Altres opcions”.
  2. A pantalla Característiques de les obres a realitzar pantalla caldrà marcar la casella corresponent a les (per exemple “Actuacions en l’exterior de l’edifici”) i també la casella que indica “Instal·lacions auxiliars per a la realització d’obres”.
  3. En la pantalla “Característiques de les obres a realizar” caldrà especificar la situació de les obres (per exemple, “Actuació en façanes”) i també la tipologia dels mitjans auxiliars (per exemple, “Bastides, ponts penjants,etc. Sense ocupacio de calçada per bastida o pas de vianants”) 

El resultat de la consulta d'aquest exemple serà:

  • Actuació en façanes - 3f1-OCI
  • Bastides i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via pública - 3m1-OCI 

Segons informa la pròpia guia de tramitació d’obres auxiliars de la construcció, no correspon sol·licitar aquest tipus d’actuació d’obres en el cas d’instal·lacions auxiliars de Vehicles motoritzats tipus: tisora, ploma, etc. que es tramitaran amb llicència d’ocupació de la via pública del Districte corresponent.

Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents en l'apartat d'Actualitat de la pàgina d'idoneïtat del CAATEEB