20/10/2017
ACTUALITAT

 Modificació de les Declaracions Responsables DRPOB-10 i 11

A la darrera actualització del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona s’han modificat les Declaracions Responsables DRPOB-10, DRPOB-11. Caldrà incloure-les sempre quan la guia de tramitació així ho demani

A la darrera actualització del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona s’han modificat les Declaracions Responsables DRPOB-10, DRPOB-11.

El nou formulari d’ambdues declaracions responsables permet informar si “Les obres NO afecten a l'estructura de l'edifici, ni tant sols puntualment o parcialment”, o per contra “Les obres SÍ afecten a l'estructura de l'edifici”.

Per tant quan apareguin aquestes declaracions responsables a la guia, caldrà incloure-les SEMPRE, tant si s’afecta o no estructura, marcant les caselles que corresponguin.

El CAATEEB ja ha actualitzat el catàleg de Declaracions Responsables Editables que trobareu a l'apartat d'Eines per elaborar e-projectes.