3/3/2020
FAQ Idoneïtat tècnica

 Com modificar la consulta prèvia de l'Ajuntament de Barcelona? Quines dades podem modificar?

Quan es es fa la consulta prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona, sovint és necessari modificar alguna de les dades facilitades, perquè es produeixen canvis o hem comés alguna errada. A continuació detallem el procediment.

Per fer la modificació d’una consulta prèvia anem a la web de l’Ajuntament de Barcelona i a l’apartat tràmits escollim l’opció de Modificació de la consulta prèvia. A continuació informem del número de consulta prèvia i Dades de la persona titular o representant (tipus de document i número)

A la següent pantalla demana: Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades

Les dades que podem modificar són:

 • La persona que sol·licita el tràmit
  • Per qui és aquest tràmit? (Persona física o jurídica)
  • Qui sou? (sol·licitant o representant)
 • Dades de la persona interessada, és a dir el sol·licitant (Nom o raó social, Document d’identificació, domicili i dades de contacte)
 • Dades d'altres representants, és a dir el representant (Nom o raó social, Document d’identificació, domicili i dades de contacte)
 • Dades del propietari (si és la persona interessada o no, i les seves dades)
 • Dades econòmiques
  • Pressupost
  • Bonificació
 • Altres dades: Si existeix o no legalització.
Una vegada feta la modificació ens arribarà un correu electrònic amb les tres primeres planes de la consulta prèvia modificada. La resta de la consulta prèvia continuarà sent la mateixa ja que no s’han modificat les actuacions.

Al document AAB que s’ha d’aportar per tal de tramitar l’Informe d’Idoneïtat Tècnica, demana el Full resultat de la consulta prèvia final. Hem de recordar que es tracta de les 3 primeres planes (que són les darreres que acabem de modificar) i totes les guies de tramitació (que haurem de recuperar de la primera consulta feta)

Les dades que no es poden modificar a una consulta prèvia són l’adreça i les actuacions. En cas d’haver de modificar aquestes dades, caldrà fer una nova consulta prèvia.