28/11/2016
ACTUALITAT

 Publicades noves eines d'ajuda per a la justificació normativa dels projectes d'e-llicències

Per facilitar la justificació normativa corresponent a l'elaboració de projectes per e-llicències, el CAATEEB publica regularment fitxes de justificació normativa.

Per facilitar l'elaboració de la documentació a presentar per a l'obtenció de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica per a l'Ajuntament de Barcelona, el CAATEEB elabora una sèrie d'eines per a la justificació normativa que es publiquen periòdicament.

Recentment s'han publicat quatre noves eines. Són les següents:

2.3. - Ascensors per pati de llums

3.2. - CTE DB SUA 1 punt 3 Protecció dels desnivells

3.5. - CTE, OME i Paisatge urbà en mitgeres

4. - Intervenció en entitats sense ús d'habitatge

 Podeu consultar tot el recull d'eines per a la justificació normativa en l'apartat Eines per elaborar e-projectes de l'apartat web d'idoneïtat.