22/6/2018
ACTUALITAT

 Nou Pla d'Usos 2018 del Districte de Ciutat Vella

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat recentment el nou Pla d'Usos al districte de Ciutat Vella. Responsables tècnics del Districte de Ciutat Vella exposaran les principals modificacions

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat recentment el nou Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats (Pla d'Usos) al districte de Ciutat Vella, que busca equilibrar els usos urbans amb la regulació de les activitats de pública concurrència i d'altres, tenint en compte les repercussions que tenen en el teixit residencial.

 Podreu disposar del text complert del nou Pla d'Usos de Ciutat Vella.

 Responsables tècnics del Districte de Ciutat Vella exposaran les principals modificacions del nou Pla d'Usos seguint el següent programa: 

  • Presentació i benvinguda
  • Pla d'Usos de Ciutat Vella 2018
  • Aspectes relacionats amb les obres i activitats en els locals
  • Comentaris i preguntes
  • Cafè networking 

Organitzen:

  • Ajuntament de Barcelona
  • Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

 

Data:  Divendres, 6 de juliol de 2018
Horari: De les 9.30 a les 12 h
Emplaçament: C/. Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona Tel. 93 319 23 00 / 39 557 20 49

Inscripcions