30/6/2020
Idoneïtat tècnica

 Protecció dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona

El catàleg de protecció dels establiments emblemàtics estableix mesures de protecció dels elements patrimonials i paisatgístics de valor que s’han identificat en els comerços per garantir que no es modifiquen o es desfiguren

El Catàleg de Protecció Arquitectònic, Històric i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona, estableix mesures de protecció dels elements patrimonials i paisatgístics de valor que s’han identificat en els comerços per garantir que no es modifiquen o es desfiguren.

L’acord del Consell Plenari de febrer del 2016 estableix les intervencions per a establiments i comerços emblemàtics, catalogant i protegint els establiments en relació al seu interès:

  • Categoria E1: Establiments de gran interès.
  • Categoria E2: Establiments d'interès.
  • Categoria E3: Elements d'interès paisatgístic.

Les intervencions sobre elements protegits o segons el tipus de protecció de l’establiment, es regiran per allò indicat en el Catàleg. Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment del present Catàleg, haurà d'atendre als seus valors patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats.

En l’acord del Consell de Govern de juliol de 2019, s’acorda la Suspensió de llicències, comunicats i altres autoritzacions d’obres en bodegues emblemàtiques de la ciutat. L’Ajuntament ha definit un llistat inicial de 31 bodegues per estudiar la seva incorporació al Catàleg de Protecció Arquitectònic, Històric i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona.

Per tal de consultar si un local està inclòs dins el Catàleg de Protecció, l’Ajuntament de Barcelona disposa de el Portal de Informació Urbanística, on s’informarà de la Protecció Arquitectònica, Àmbits de Planejament i Suspensió de Llicències.

La consulta prèvia per a la tramitació d’expedients d’obres, permetrà conèixer el règim d’intervenció i la documentació necessària, i inclourà també les instruccions a realitzar segons el grau de protecció, per exemple, l'informe previ de patrimoni.

Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents en l'apartat d'Actualitat de la pàgina d'idoneïtat del CAATEEB