7/12/2016
PREGUNTES FREQÜENTS

 Qui és el representant en la consulta prèvia?

El “REPRESENTANT” de la consulta prèvia és l'agent que farà la tramitació de la sol·licitud del permís d’obres en representació de la propietat.

​En la realització de la consulta prèvia per a la preparació de la documentació per a la tramitació de l'informe d'idoneïtat i posterior permís d'obres, hi ha la possibilitat d'informar d'una persona com a "representant en el procediment administratiu del tràmit". 

El representant en la consulta prèvia podrà tramitar el permís d'obres un cop obtingut l'informe d'idoneïtat tècnica de forma digital a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant la signatura digital.  

Per poder figurar com a representant de la propietat en el procediment administratiu del tràmit caldrà complir les següents indicacions:  

  • Figurar com a REPRESENTANT en el document de consulta prèvia final
  • Presentar el document INPOB-01 degudament signat en el document AAB - Annexes Ajuntament Barcelona 

NOTA: el document INPOB-01 incorpora una anotació per la qual en el cas que la propietat sigui una persona jurídica, i per tant qui autoritzi al representant per al tràmit d'obtenció del permís d'obres sigui el representant legal de l'empresa o societat, requereix que s'aportin els poders de representació de la persona autoritzant. En el cas de comunitats de propietaris, s'accepta l'acta de nomenament com a documentació acreditativa de la representació del President de la Comunitat de Propietaris, en altres circumstàncies aquest document pot ser una escriptura, poders de nomenament, i altres documents vàlids de dret.