11/7/2016
PREGUNTES FREQÜENTS

 En què consisteix la revisió d'idoneïtat per l'Ajuntament Barcelona?

Per facilitar l'elaboració de la documentacióper a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica el Col·legi ha elaborat una instrucció tècnica que inclou l’explicació dels documents i apartats que són objecte de la revisió d’Idoneïtat Tècnica.

El CAATEEB, com a entitat col·laboradora habilitada per l’Ajuntament de Barcelona, té la funció d’emetre els Informes d’Idoneïtat Tècnica pels projectes sotmesos al procediment d’e-llicències de l’Ajuntament de Barcelona.

Per facilitar l'elaboració de la documentació a presentar per a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica el Col·legi ha elaborat una instrucció tècnica que inclou l’explicació dels diferents documents i apartats que formen part dels expedients d’Idoneïtat Tècnica i que són objecte de la revisió d’Idoneïtat Tècnica. Trobareu aquesta instrucció tècnica en l’apartat d’eines d’ajuda que el CAATEEB posa a la vostra disposició a la pàgina d'idoneïtat.

Acompanyen aquesta instrucció tècnica una sèrie d’eines d’ajuda classificades per tipus d'intervenció, que estableixen els criteris per justificar la normativa a aplicar segons casos concrets. Es composen per un document de justificació genèric i es desglossen en petites guies amb casos més concrets i exemples pràctics sobre articles o apartats determinats de la normativa d’aplicació que solen donar incidències.