11/10/2018
ACTUALITAT

 La revisió dels informes d'idoneïtat tècnica (IIT) en dues jornades laborals

El CAATEEB realitza la validació d'idoneïtat tècnica (IIT) per a l'Ajuntament de Barcelona en el termini de dues jornades laborals.

El CAATEEB realitza el control del visat de l'informe així com també la validació d'idoneïtat de la documentació per a l'obtenció de l'informe d'idoneïtat técnica (IIT) per a la verificació i el control urbanístic de les obres, en el termini de dues jornades laborals.  

L'experiència adquirida pel CAATEEB en més de 7 anys de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per l’emissió d’Informes d’idoneïtat tècnica, permet entre altres avantatges que la validació i control del contingut documental es realitzi en el termini de dos dies laborables.  

Podeu consultar altres avantatges de la tramitació de l'informe d'idoneïtat amb el CAATEEB, així com també les eines per l'elaboració d'e-projectes que el CAATEEB posa a la vostra disposició a en la pàgina d'idoneïtat.  

Per conèixer en què consisteix la revisió d'idoneïtat, podeu consultar la pregunta freqüent sobre els paràmetres de revisió i la instrucció tècnica que s'ha publicat.