1/2/2019
Idoneïtat tècnica

 Set anys d'idoneïtat tècnica a l'Ajuntament de Barcelona

El passat mes d’octubre es van complir 7 anys de l’entrada en vigor de l’Ordenança Reguladora del Procediment d’Intervenció Municipal d’Obres (ORPIMO) i la implantació del servei d’e-llicències de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest informe garanteix que el projecte i la documentació tècnica corresponents al règim de llicència d’obres i de comunicació compleixen amb els requisits d’idoneïtat documental, suficiència i adequació de la normativa. El CAATEEB és una entitat habilitada per emetre Informes d’Idoneïtat Tècnica (IIT).

En aquest període s’han sol·licitat al CAATEEB més de 30.000 IITs, per part de més de 2.000 tècnics diferents (arquitectes tècnics, arquitectes, enginyers industrials, enginyers de camins, canals i ports, i altres, fins i tot tècnics de fora de Catalunya)

 Des del col·legi oferim una sèrie d’avantatges per la tramitació de l’Informe d’Idoneïtat i posem a disposició dels tècnics eines i recursos per tal d'ajudar a preparar els projectes i documentació tècnica.

 Més informació