31/03/2020 
Idoneïtat tècnica 

 Suspensio de termes i interrupció de terminis a Barcelona durant l'estat d'alarma 

El RD 463/2020 declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària, i suspèn els termes i els terminis dels procediments administratius en curs, fins el cessi l'estat d'alarma
 

En aplicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alerta, s’han paralitzat tots els procediments administratius en curs. La Direcció de Serveis de Llicències de l’Ajuntament de Barcelona ens ha fet arribar una nota informativa sobre l’aplicació d’aquest Reial Decret fent un recull dels procediments dels que queden suspesos els termes i interromputs els terminis:

 • Terminis màxims de resolució inicial; terminis d’exposició al públic; termini màxim de presentació d’al·legacions; termini màxim de resolució definitiva (Direcció de Serveis de Planejament i Direcció d’Actuació Urbanística).
 • Qualsevol tràmit que comporti l’inici o la finalització de terminis, i especialment l’admissió de comunicats d’obres i activitats, emissió d’informes previs de pla d’usos, i informes de PEUAT (Direcció de Serveis de Llicències).
 • Procediments de protecció de la legalitat urbanística i procediments sancionadors (Direcció de Serveis d’Inspecció). Emissió d’informes preceptius previs (Servei de Prevenció¸ Extinció d’Incendis i Salvament) tant en els procediments d’obres com d’activitats. Emissió d’informes preceptius previs (Direcció de Serveis de Patrimoni i Arquitectura).
 • Emissió d’informes preceptius previs i certificats d’aprofitament urbanístic (Departament d’Informació i Documentació). Els terminis per recórrer en via administrativa, els terminis de resolució de recursos, els terminis per recórrer en via contenciosa, i els terminis processals en general (per a totes les direccions i departaments).

Aquests procediments es continuaran en el moment que finalitzi l’estat d’alerta i es reprendrà el còmput de terminis i vigències habituals.

Us recordem els terminis i vigències de procediments més útils pels permisos d’obra a Barcelona:

Vigències de documents i Informes

 • Consulta Prèvia: 6 mesos
 • Informe Previ de Patrimoni: 6 mesos
 • Informe Previ de Patrimoni: 6 mesos

Període d'informació dels permisos d’obra

 • Comunicat Immediat: 24 hores
 • Comunicat Diferit: 1 mes
 • Llicència d’Obres: 2 mesos
 • Llicència d’obres en edifici protegit per Patrimoni: 3 mesos

Terminis d’emissió de informe:

 • Informe Previ de Patrimoni: 30 dies
 • Informe d’Idoneïtat tècnica: 15 dies laborables