19/3/2019
Idoneïtat tècnica

 Termini màxim per a sol·licitar els ajuts de la convocatòria CMH 2018 a l’Oficina Local d’Habitatge o OAC del Municipi

Una vegada obtingut l’informe d’idoneïtat pels expedients de subvencions del CMH de 2018, cal sol·licitar els ajuts de la convocatòria a l’Oficina Local d’Habitatge o OAC del Municipi

Una vegada obtingut l’informe d’idoneïtat pels expedients de subvencions del CMH de 2018, cal sol·licitar els ajuts de la convocatòria a l’Oficina Local d’Habitatge o OAC del Municipi mitjançant la presentació dels següents documents degudament omplerts i signats:

  • Imprès 2 - Degudament omplert i signat
  • Còpia de l'Informe d'Idoneïtat obtingut
  • Annex amb la relació dels propietaris i llogaters
  • Certificació d'empadronament dels propietaris i llogaters dels habitatges o bé autorització de cada un d'ells per a que el Consorci verifiqui les dades del padró

Aquest tràmit és independent a l’obtenció de l’informe d’idoneïtat i cal realitzar-lo per tal de formalitzar la sol·licitud dels ajuts.

Aquest termini finalitza el proper 29 de març de 2019.

Més informació