25/10/2017 
ACTUALITAT 

 9 terminis importants relacionats amb el permís d'obres de Barcelona 

A continuació fem un recull de terminis que estan relacionats amb les obres a Barcelona i amb els informes d'idoneïtat tècnica del CAATEEB en funció del règim d'intervenció
 
  1. La consulta prèvia a l'Ajuntament de Barcelona té una vigència de 6 mesos
  2. L'informe previ del Servei de Patrimoni té una vigència de 6 mesos
  3. L'informe d'idoneïtat tècnica té una vigència de 3 mesos
  4. La carta de pagament de l'informe d'idoneïtat té una validesa d'1 mes
  5. En un règim d'assabentat, es poden començar les obres després d'haver-lo obtingut del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona
  6. En un règim de comunicat immediat, un cop efectuat el pagament de les taxes, es poden començar les obres en 1 dia
  7. En un règim de comunicat diferit un cop efectuat el pagament de les taxes, l’Ajuntament disposa d’1 mes per revisar la documentació
  8. En una llicència d'obres majors, un cop efectuat el pagament de les taxes, l’Ajuntament revisa la documentació i resol pel procediment general en 2 mesos
  9. Si per la llicència d'obres majors és preceptiu l'informe del S.P.E.I.S. o de Patrimoni, l’Ajuntament revisa la documentació i resol pel procediment general en 3 mesos

 

 

Trobareu més informació en relació a aquest tema, en l'apartat web d'Idoneïtat del CAATEEB.

També trobareu preguntes freqüents i notícies d'actualitat relacionades amb aquest tema, a l'apartat d'Actualitat d'Idoneïtat.