25/10/2017
ACTUALITAT

 9 terminis importants relacionats amb el permís d'obres de Barcelona

A continuació fem un recull de terminis que estan relacionats amb les obres a Barcelona i amb els informes d'idoneïtat tècnica del CAATEEB en funció del règim d'intervenció
  1. ​La consulta prèvia a l'Ajuntament de Barcelona té una vigència de 6 mesos
  2. L'informe previ del Servei de Patrimoni té una vigència de 6 mesos
  3. L'informe d'idoneïtat tècnica té una vigència de 3 mesos
  4. La carta de pagament de l'informe d'idoneïtat té una validesa d'1 mes
  5. En un règim d'assabentat, es poden començar les obres després d'haver-lo obtingut del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona
  6. En un règim de comunicat immediat, un cop efectuat el pagament de les taxes, es poden començar les obres en 1 dia
  7. En un règim de comunicat diferit , l’Ajuntament disposa d’1 mes per revisar la documentació, i en el cas que sigui admès, es podrà procedir al pagament de les taxes
  8. En una llicència d'obres majors, un cop efectuat el pagament de les taxes, l’Ajuntament revisa la documentació i resol pel procediment general en 2 mesos
  9. Si per la llicència d'obres majors és preceptiu l'informe del S.P.E.I.S. o de Patrimoni, l’Ajuntament revisa la documentació i resol pel procediment general en 3 mesos

Trobareu més informació en relació a aquest tema, en l'apartat web d'Idoneïtat del CAATEEB. També trobareu preguntes freqüents i notícies d'actualitat relacionades amb aquest tema, a l'apartat d'Actualitat d'Idoneïtat.