13/04/2016 
PREGUNTES FREQÜENTS 

 Com tramitar permisos per obres d’urgència a Barcelona? 

Les obres d’urgència són aquelles que s’han d’executar amb caràcter urgent i immediat per tal d’evitar danys a les persones o a les coses (apuntalaments interiors, sistemes de protecció de façanes...).
 

Com es sol·licita?

 

Per tramitar un permís per intervenir d’urgència, cal entrar al Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, i iniciar el tràmit consulta prèvia per a la realització d’obres indicant com a actuació “Mesures d’emergència per tal d’evitar danys a les persones”.


 

En fer-ho l’eina informàtica no ens entregarà una consulta prèvia sinó que ens sol·licitarà directament una documentació descriptiva de l’actuació i una declaració responsable conjunta del tècnic i el promotor de les obres.

  

Un cop sol·licitat el tràmit d’urgència la propietat tindrà un termini de 2 mesos per presentar el projecte de reparació. Aquest tràmit es realitzarà de la manera habitual a través de l’Informe de Idoneïtat Tècnica.

 

 

Com es visa el tràmit d’urgència?

 

Per poder visar aquests treballs professionals caldrà donar d’alta un nou expedient de direcció d’obra + direcció d’execució, adjuntant una documentació tècnica o justificació de pressupost i el full d'assumeix, per tal de deixar constància que no són obres de reparació, sinó que es tracta de mesures per evitar el risc greu i imminent.