13/7/2020
FAQ Idoneïtat

 Quines són les vies de pagament d'un informe d'idoneïtat?

Els mitjans de pagament de la sol·licitud d’idoneïtat tècnica són: rebut domiciliat, carta de pagament i passarel·la de pagament VISA. Pretenem oferir-vos el mitja que millor s’ajusti a les vostres necessitats.

Els imports a percebre per les entitats col·laboradores habilitades per l’emissió dels informes d’idoneïtat, són preus comunicats d’acord a l’establert a l’anunci Exp.14E00671 publicat al BOPB del 19 de setembre de 2014.

Des del CAATEEB un cop doneu d’alta la vostra sol·licitud d’idoneïtat tècnica en l’Oficina Virtual, us oferim els següents mitjans de pagament:

  • Rebut domiciliat.Informa de les teves dades bancàries per que s’efectuï el pagament de l’informe d’idoneïtat directament a la vostra entitat bancaria, per tal que aquest es faci directament i no us hagueu de preocupar del pagament de l’informe i evitar temps d’esperes per l’emissió del corresponent informe d’idoneïtat.
  • Carta de pagament.Us farem arribar un link al mail facilitat, per poder descarregar el document PDF de la carta de pagament, i efectuar el pagament a través de caixer o línia oberta de CAIXABANK. Té un venciment de 30 dies.
  • Passarel·la de pagament VISA. Us farem arribar un link al mail facilitat, per efectuar des de qualsevol punt, el vostre pagament mitjançant targeta visa.

Amb els tres mitjans de pagament informats, des del CAATEEB pretenem oferir-vos un sistema de pagament que millor s’ajusti a les vostres necessitats i les del promotor /sol·licitant, per tal de reduïr els temps de tramitació i pugueu realitzar la vostra tramitació de la sol·licitud de llicència d’obres a l’Ajuntament de Barcelona sense períodes d’espera.

També us recordem que en el moment de fer la vostra sol·licitud heu informar del pagador de la idoneïtat.Aquest pot ser el tècnic, o bé el promotor / sol·licitant de la Idoneïtat (podeu informar de pagadors diferents per la idoneïtat i el visat professional).