Fitxes d'avaluació del volum i característiques dels residus 

Per fer la justificació de l'avaluació del volum i les característiques dels residus per obres de rehabilitació i reforma, podeu fer servir la següent fitxa.
 

Per fer la justificació de l’ avaluació del volum i les característiques dels residus (Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i Decret 89/2010, del 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya), podeu fer servir la següent fitxa per obres de rehabilitació i/o reforma:

 

 

Fitxa de residus rehabilitació

 

En cas que la tipologia de les obres no sigui de rehabilitació i/o reforma, us podeu descarregar les fitxes corresponents a la intervenció a realitzar a l’apartat de l’àrea tècnica.