Marcadors per als Informes d'idoneïtat tècnica

Marcadors adaptats a les modificacions del 2 de novembre de 2020
Els marcadors que trobareu a continuació estan adaptats a les modificacions en el disseny dels documents PDF que va introduir l'Ajuntament de Barcelona el 2 de novembre de 2020. Si la vostra consulta prèvia és anterior a aquesta data, podeu utilitzar els marcadors antics fins al 30 d'abril de 2021


Els documents han de seguir el guió de l’estructura de MARCADORS segons la guia de la consulta prèvia amb l’Ajuntament. Els marcadors creats han d’estar assignats a la part documental on es mostri el contingut mínim de la documentació especificada a la guia de la consulta prèvia amb l’Ajuntament.
 
No han d’aparèixer marcadors afegits no informats al document de la consulta prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona.

Si per la tipologia de les obres o de l’objecte de les obres, hi ha un marcador que no te contingut, s’haurà de crear el marcador amb el títol amb el que apareix al document de la consulta prèvia i assignar el marcador a la part del document on es justifiqui que no s’ha d’informar dels paràmetres sol/licitats.
 
A continuació es faciliten els marcadors per elaborar un Projecte Tècnic, una Documentació Tècnica, un Projecte d'Enderrocs i els marcadors per elaborar Projectes de grues i muntacàrregues.

Marcadors amb el format nou. Vàlids per a consultes prèvies a partir del 02/11/2020

PROJECTE TÈCNIC

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROJECTE D'ENDERROC

PROJECE DE GRUES I MUNTACÀRREGUES

​​