Paràmetres de revisió dels projectes d'idoneïtat

Paràmetres de revisió per a projectes d'idoneïtat En els documents adjunts trobareu els paràmetres de revisió per als projectes amb consideració d'obra nova i per als projectes amb consideració d'obra menor, segons les consideracions d'ús, accessibilitat  i seguretat (contra incendi i d'útilització).

També hi trobareu una relació dels paràmetres a comprovar segons la normativa d'aplicació.


 Projectes amb consideració d’obra nova


Projectes amb consideració d’obra menor