Servei de creació dels PDF’s amb marcadors

Servei de creació de pdf's per e-llicènciesL’objectiu d’aquest servei és facilitar als col·legiats, la feina de preparació dels PDF’s amb els marcadors que calen per tramitar electrònicament els Informes d’Idoneïtat i el visat dels e-projectes, segons l’Ordenança reguladora dels Procediments d’intervenció Municipal en les Obres de Barcelona.

El col·legiat lliurarà els diversos fitxers que conformaran els documents (en un USB, i en format PDF), i el
CAATEEB una vegada creats els PDF’s, amb el format requerit per a la obtenció de l’Informe d’Idoneïtat,
prepararà  l’expedient de sol·licitud de l’informe d’Idoneïtat i/o Visat a través de l’Oficina Virtual del
Col·legi. 

Procediment

 • El CAATEEB rebrà del tècnic, en USB (format PDF), en paper (DIN A4 o DIN A3), o per correu electrònic (idoneitat@apabcn.cat) la documentació requerida per a la sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat, segons l’Ordenança reguladora dels Procediments d’intervenció Municipal en les Obres de Barcelona i d'acord amb la Consulta Prèvia que correspongui realitzada a l’Ajuntament de Barcelona.
 • Des del CAATEEB i una vegada rebuda la documentació necessària, es procedirà a la preparació de la documentació en el format requerit per l’Ajuntament de BCN.

  La preparació del format consisteix en:​​ muntar 5 PDF’s (PAB1, PAB2, PAB3, AAB i DCA), col·locar marcadors i portada (en els PAB i AAB) i fer un índex (en els PAB).

  La preparació del format NO inclou, ni la revisió formal, ni la revisió tècnica dels documents.

 • El Col·legi donarà d’alta l’expedient a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB, preparat per que ho acceptis. Per acceptar el tràmit de sol·licitud, només caldrà que el tècnic entri a l’Oficina Virtual amb el seu codi d’usuari i contrasenya i sol·liciti la tramitació.

  L’expedient enviat, passarà el procés de revisió técnica corresponent, segons l’Ordenança reguladora dels Procediments d’intervenció Municipal en les Obres de Barcelona.

Requeriments per a la documentació aportada pel tècnic al CAATEEB

 • La totalitat de la documentació es lliurarà en format PDF (també els plànols), o en paper (DIN A4 o DIN A3).
 • S’haurà d’aportar el document complet de la consulta prèvia feta a través del web de
  l’Ajuntament de Barcelona (en format pdf o en paper).
 • L’organització dels documents haurà de seguir l’estructura que marca el resultat de la consulta prèvia.
 • Els títols dels apartats, hauran de ser els mateixos que els de la consulta prèvia, per poder assignar correctament els marcadors.

Termini

En el termini màxim de 3 dies hàbils (des del dia següent a la recepció de la documentació), es farà l'alta de l’expedient en l’Oficina Virtual del CAATEEB i es deixarà preparat per a que el tècnic només hagi d'entrar a l'Oficina Virtual i finalitzar el tràmit de sol·licitud de la documentació amb el seu codi d'usuari i contrassenya.  

Preu del servei per col·legiats i no col·legiats

 

 Preu col·legiats

Preu NO col·legiats

 Creació de pdf's e-projectes BCN  

  94,67€+IVA/expedient

 

  122,52€+IVA/expedient

Modificació pdf's e-projectes BCN  

  69,04€ IVA/expedient

 

  91,33€+IVA/expedient

Escanneig de l'expedient (de paper a PDF)

  0,37€+IVA/pàgina (DIN A4 o DIN A3).